Med höstens första medlemsbrev vill vi hälsa alla nya medlemmar VÄLKOMNA till Attention/Täby med omnejd.

Under våren arbetade vi med att skapa en fungerande förening,

Nu har vi börjat med att skapa ett höstprogram, som kommer att innehålla såväl två samtalsgrupper för föräldrar som föreningsträffar med lite olika innehåll.

De närmaste programmen är bokcirkeln om Anhörig och Asperger som startar i september

I september kommer vi också att ha en föreningsträff om ADHD på jobbet.