BOKCIRKEL: ANHÖRIG OCH ASPERGER

Föräldrar till barn i alla åldrar med ASD/Aspergers syndrom är välkomna att delta i en bokcirkel för samtal. Att ha barn med Asperger ställer stora krav på dig som förälder. Du får träffa andra föräldrar och utbyta erfarenheter. Du får mer kunskap om stress vid Asperger och hur stresshantering kan förebygga utbrändhet. Boken ”Asperger och stress- inte bara Anna” av Elisabet von Zeipel och Kerstin Alm ingår. Cirkeln ordnas i samverkan med Täby kommun och ABF och består av fem träffar

Cirkelledare: Anneli Westling

Datum: 5/9; 12/9; 26/9, 3/10 och 10/10

Tid: klockan 18.00 – 20.15

Plats: Centralt i Täby. Meddelas senare

För att delta ska du bo i Täby kommun eller och/eller vara medlem i Attention/Täby med omnejd

Anmälan:: info@attention-taby.se

Deltagarantalet är begränsat, så vänta inte med din anmälan