Genom att bli medlem stödjer du Attention Täby med omnejds arbete med att förbättra livssituationen för personer med neuropsykiatriska funktionshinder och deras anhöriga.

Riksförbundet har ett centralt medlemsregister och det är dit du skall vända dig för att bli medlem. Kom ihåg att välja Attention Täby med omnejd som din lokalförening.

Vi välkomnar alla medlemmar till Attention Täby med omnejd oavsett om du vill arbeta ideellt eller inte.

Du stödjer vår förening via din medlemsinbetalning, men du kan också välja att arbeta aktivt inom föreningen. Just nu söker vi folk som kan hjälpa till att ordna medlemsträffar i Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Österåker och Åkersberga. Anmäl gärna dit intresse till info@attention-taby.se.

Vi är tacksamma för ditt medlemskap oavsett hur aktiv du väljer att vara.

Ju fler vi blir desto mer kan vi åstadkomma tillsammans!

Enskilda som kan bli medlemmar är:

–  Familjer med barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder (DAMP, ADHD, dyslexi, Tourettes syndrom, Aspergers syndrom och närliggande funktionshinder).

–  Vuxna med egna funktionshinder enligt ovan.

–  Närstående till funktionshindrade.

–  Yrkesverksamma inom området.

–  Personer som är intresserade av, och har empati för, våra frågor.

Varför ska jag bli stödmedlem i Attention Täby med omnejd?

Det finns ett stort behov av att arbeta tillsammans för att kunna skapa rimliga livsvillkor för barn, ungdomar, vuxna och äldre med NPF. Genom att bli stödmedlem medverkar du till en öppenhet för samarbete. Ett gott bemötande och respekt för individen betyder oerhört mycket, oavsett ålder!

Stödmedlem erhåller:

Attention som samarbetspartner där vi tillhandahåller en samlad kompetens inom området NPF. Ofta har t.ex. skola och föräldrar olika syn på hur det fungerar eller vilket stöd som behövs.

Kontinuerlig information 5 gånger per år via Riksförbundet Attentions medlemstidning. Du stödmedlem behövs! Tack på förhand för ditt stöd!

En större förståelse som hjälper dig i ditt bemötande av dina kunder/klienter/anställda till en mycket blygsam årskostnad (ca en arbetstimme per år).

Med större kunskap kommer du att kunna utveckla din verksamhet till fördel för alla.

Kunskap gör skillnad!

Medlemsavgiften är 240 kronor för huvudmedlem, därefter 60 kronor per familjemedlem. Stödmedlemmar betalar 400 kronor.
Tänk på att ange alla familjemedlemmar, förbundet får statsbidrag utifrån detta!

Bli medlem