Kallelse till Årsmöte

Välkommen till Årsmöte för Attention Täby med Omnejd tisdag den 24 maj kl. 18-20. Årsmötet som rymmer sedvanliga årsmötesförhandlingar och kommer att hållas digitalt. Du som medlem får information om hur du loggar in på årsmötet via epost.

 

TIPS INFÖR SKOLSTART 

Ett nytt läsår är nu igång och många är de vårdnadshavare som står inför möten med skolan om hur och vilka anpassningar och stöd som skolan kan erbjuda elev med NPF. Vi har utifrån de behov som framkommit satt ihop en lista med lite tips om vad man som vårdnadshavare kan lyftas i dessa samtal. Förhoppningsvis kan det vara till hjälp och leda till en konstruktiv dialog med skolan som tjänar elevens bästa. 

Attention inför skolstart

Pandemin har slagit hårt mot elever med NPF

I maj månad skickade vi ut en enkät till våra medlemmar i Attention Täby med omnejd för att få inspel från medlemskåren hur coronapandemin hade påverkat barn och ungas skolgång i vår förenings upptagningsområde. Det underlag som vi fick in från er medlemmar pekade tydligt på att pandemin har påverkat och att många upplever att deras barn/ungdom inte får det stöd i skolan de behöver.

Från enkätsvaren vill vi särskilt lyfta fram att drygt 60% svarade att barnet/ungdomens skolgång påverkats negativt under pandemin. Endast 9% svarade att skolan gett det stöd som vårdnadshavaren bedömer behövts det senaste året. I fritextsvaren framkommer återkommande att mer struktur, stöd och kunskap om NPF hos lärare och i skolan efterlyses.

Vår lokala enkät ligger i linje med de större enkäter som Attention Riks skickat ut för att undersöka pandemins konsekvenser. Ett år efter den första enkäten gjordes en uppföljning. Resultaten som publicerades i slutet av maj är tydliga: Personer och familjer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) har drabbats hårt av isolering, inställda fritidsaktiviteter, brister i skolan och inställda stödinsatser. De anhöriga är hårt belastade och det allmänna psykiska måendet har försämrats kraftigt. Angående skolan konstateras i rapporten att många elever med NPF haft stora svårigheter att tillgodogöra sig undervisningen under pandemin. Det är mycket allvarligt och många eleverna har nu halkat efter och riskerar att aldrig komma ikapp. Här kan du ta del av rapporten: https://attention.se/2021/05/31/enkatrapport-om-pandemins-effekter-pa-individer-och-familjer-med-npf/

Både vår egen lokala enkät och den rapport som Attention Riks publicerade i slutet av maj stärker oss i att vi bör fortsätta arbeta med skolfrågorna lokalt, både med att sprida och dela kunskap men också med att arbeta intressepolitiskt för att påverka skolor och beslutsfattare.

 / Sofia Elevant och Annica Gryhed, styrelseledamöter Attention Täby med omnejd

Nytt år 

Kort ur nyhetsbrevet som gick ut igår:

  • Ny satsning på skolfrågor
  • Digital medlemsträff 24/5 (för anmälan, maila: info@attention-taby.se)
  • Vår nya styrelse presenteras

/ Styrelsen 2021-05-18   Mailadress: info@attention-taby.se

Begränsad uppdatering av hemsidan under rådande omständigheter!

Följ oss på Facebook för mer frekvent uppdaterad information om våra medlemsträffar och andra nyheter.

Attention Täby med omnejd är en lokalförening till Riksförbundet Attention

Vi arbetar för att underlätta vardagen för personer med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) och öka förståelsen för dessa funktionshinder. Dessutom vill vi sprida kunskap och informera om nya rön och hjälpmedel, samt annan verksamhet som berör ämnet.

Vi hälsar alla medlemmar välkomna till Attention Täby med omnejd

Föreningen Attention Täby med omnejd bildades den 5 april 2016 och omfattar Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker.

Vill du nå oss så kan du mejla till: info@attention-taby.se. Följ oss på Facebook för uppdaterad information om våra medlemsträffar.

Bli medlem!

Anmäl dig genom att gå in på Riksföreningens hemsida www.attention.se och välj Täby med omnejd som din lokalförening, eller kontakta kansliet på telefon: 08-120 488 00.

Som medlem stödjer du vårt arbete för att personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska bemötas med respekt och få det stöd de behöver.

Medlemsavgift per kalenderår:

Huvudmedlem 240 kr
Familjemedlem 60 kr
Stödorganisationer 400 kr

Medlemstidningen Attention utkommer med fem nummer per år, och skickas hem till dig med post. Du får dessutom tillgång till kunskap, information och våra samtalsforum, träffar och nätverk. Dessutom får du 20 procent rabatt på alla utbildningar och temadagar som arrangeras av Attention Utbildning.

Som medlem i lokalföreningen Attention Täby med omnejd får du vårt nyhetsbrev en gång i månaden, med inbjudningar till lokala träffar och föreläsningar samt aktuell information om NPF i våra kommuner.

Är du medlem och behöver uppdatera din e-postadress?

Om du har bytt e-postadress, och är osäker på du har meddelat oss, skicka snarast ett mejl till info@attention-taby.se med dina nya adressuppgifter så att du inte går miste om viktig information. Kontrollera också att våra utskick inte har hamnat i skräppostmappen!

Tips på bra hemsidor

Tipsa gärna barnens lärare om Attention utbildning.

En annan bra sida för skolpersonal är Funka – med fokus på tillgänglighet för alla.

Vårt bästa tips: Attention Stockholms län har gratis rådgivning för dig som är medlem i någon av Stockholms lokalföreningar.