Attention Täby är ansluten till Riksförbundet Attention.

Vi arbetar tillsammans för att underlätta vardagen för personer med NPF (neuropsykiatriska funktionshinder) och öka förståelsen i samhället för dessa funktionshinder. Dessutom vill vi hjälpa till med att sprida kunskap, att informera om nya rön och hjälpmedel, samt annan verksamhet som berör ämnet.

 

Vi hälsar alla nya medlemmar välkomna till föreningen Attention/Täby med omnejd.

Våren har gått åt till att få igång föreningen. Vi har nu både en Facebook sida och en hemsida www.attention-taby.se.
Hemsidan kommer att fyllas på allteftersom med nytt material. Vill du nå oss så kan du mejla till oss.

e-post: info@attention-taby.se

Följ oss också gärna på Facebook – ”Attention – Täby med omnejd” för att få uppdaterad information om våra träffar

Vi har nu börjat med att skapa höstens program.

En torsdag i månaden kommer vi att ha en medlemsträff oftast i Träffen, som är den gula villan på Gamla Norrtäljevägen 101 (nära Roslags Näsby station) Anmälan är inte nödvändig men anmäl dig gärna om du vill komma. Lokalen är inte så stor så blir det många anmälningar ska vi undersöka om vi kan byta lokal.

De närmaste programmen är bokcirkeln om Anhörig och Asperger som startar i september

Föräldrar till barn i alla åldrar med ASD/Aspergers syndrom är välkomna att delta i en bokcirkel för samtal. Att ha barn med Asperger ställer stora krav på dig som förälder. Du får mer kunskap om stress vid Asperger och hur stresshantering kan förebygga utbrändhet. Boken ”Asperger och stress – inte bara Anna” av Elisabet von Zeipel och Kerstin Alm ingår. Cirkeln ordnas i samverkan med anhörigstödet i Täby kommun och ABF och består av fem träffar.

Cirkelledare är Annelie Westling. Anmälan görs via e-post: info@attention-taby.se

Cirkelledare Anneli meddelade idag att bokcirkeln nu är fullbokad, och vi tar inte fler bokningar.

Torsdagen den 15/9 klockan 18 – 20  ”ADHD på jobbet” Marie Petersson berättar utifrån ett projekt som pågår på Riksförbundet Attention

Torsdag 20/10; 17/11 programmet inte klart

Torsdagen den 15/12  klockan 18 – 20 Julmingel

Vi kommer också ha två samtalsgrupper/studiecirklar för föräldrar; en bokcirkel, se ovan och en grupp där vi gemensamt arbetar med att skapa en lokal samhällsguide.

Studie- och samtalscirkel

Det är svårt att få en helhetsbild över hur stödinsatserna ser ut när man har ett barn med en funktionsnedsättning Det går ofta åt mycket tid och energi att leta sig fram till det stöd som finns. Föräldrar får ofta leta.

I den här studiecirkeln vill vi gemensamt utforska vilket stöd det går att få för föräldrar till barn/tonåringar med ASD/Aspergers syndrom. Kommuner och Landsting får själva organisera och bestämma hur de vill ordna stödinsatserna. Det innebär att det kan se olika ut i olika kommuner, trots att lagstiftningen är densamma. Med utgångspunkt från Riksförbundet Attentions skrift Samhällsguiden kommer vi att gemensamt försöka ta reda på hur det ser ut i våra kommuner.

Vilka rättigheter har man? Hur ser stödet ut? Vart vänder man sig?

Som förälder är du lika välkommen till den här cirkeln om du har ett barn med ADHD eller ADD, men då gäller inte LSS-lagen som vi kommer att prata en del om.

Vi träffas fyra måndagar mellan 18 och 20.15

Ledare; Kerstin Alm och Britt Söderström

Planerad Tid; 7/11; 14/11; 5/12 och 12/12 klockan 18 – 20.15 

Plats: centralt i Täby. Meddelas efter anmälan       Anmälan görs via e-post: info@attention-taby.se

 

Som medlem kommer du att få ett medlemsbrev per månad med nyheter från föreningen, men också med lite andra tips, som vi hoppas kan vara matnyttiga. Nästa medlemsbrev kommer i början av september.

Månadens tips: Riksförbundet Attention har en innehållsrik hemsida www.attention-riks.se

Där kan du bla. hitta en inbjudan till ett Öppet Hus den 30 september till projekt Egen Styrkas slutkonferens. Den är kostnadsfri